GÓI HỌC 01 NĂM PHONG THỦY CƠ BẢN

Mandala · 28/06/2023

HỌC PHONG THỦY ONLINE TRỌN GÓI 1 NĂM CÙNG CHUYÊN GIA NGUYỄN NGOAN        

HỌC THEO CÁCH MỚI TRI THỨC SÂU RỘNG HỌC PHÍ ĐẶC BIỆT

  1. Được Học 100% Các Khóa Học Online Trong Năm (tối thiểu 13 khóa) = 11,18 triệu
  2. Được Học Lại Nhiều Lần Tất Cả Các Khóa Học cùng chuyên đề trong năm
  3. Được Tặng 01 Lá Số Phong Thủy Cho Cá Nhân Hoặc Người Thân = 4.1 triệu
  4. Được Tặng 01 Biểu Đồ Phân Tích Thời Vận Trong 20 Năm = 2.1 triệu
  5. Tặng 01 Phân Tích Sim Điện Thoại Cho Cá Nhân Hoặc Người Thân = 2.1 triệu

Tổng trị giá combo: 25.584.000vnđ

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho học viên của Thầy Nguyễn Ngoan: 9.100.000 vnđ/trọn gói

Bao gồm các khóa học Phong Thủy Cơ Bản như sau:

Chưa Đăng Ký
4 Bài Học

DỊCH LÝ ỨNG DỤNG – LEVEL CĂN BẢN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , DỊCH LÝ ỨNG DỤNG – LEVEL CĂN BẢN Xem chi…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY TẾT CHÀO ĐÓN NĂM MỚI CÁT TƯỜNG

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY TẾT CHÀO ĐÓN NĂM MỚI CÁT TƯỜNG Xem…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY CHỌN NGHỀ NGHIỆP VÀ NGÀNH KINH DOANH PHÙ HỢP

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY CHỌN NGHỀ NGHIỆP VÀ NGÀNH KINH DOANH PHÙ…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY XÂY DỰNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐẠO HẠNH PHÚC

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY XÂY DỰNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐẠO HẠNH…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN Xem…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY ỨNG DỤNG ĐẶT TÊN CON VÀ TÊN CÁ NHÂN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY ỨNG DỤNG ĐẶT TÊN CON VÀ TÊN CÁ…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY ỨNG DỤNG CHỌN SIM ĐIỆN THOẠI , BIỂN SỐ XE, TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY ỨNG DỤNG CHỌN SIM ĐIỆN THOẠI , BIỂN…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHÁP KHÍ VÀ VẬT PHẨM PHONG THỦY ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHÁP KHÍ VÀ VẬT PHẨM PHONG THỦY ỨNG DỤNG TRONG…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY ỨNG DỤNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP – LEVEL CƠ BẢN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY ỨNG DỤNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN – LEVEL CƠ BẢN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY TRONG CHIẾN LƯỢC GIÁ BÁN HÚT TÀI LỘC

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY TRONG CHIẾN LƯỢC GIÁ BÁN HÚT TÀI LỘC…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY ĂN UỐNG THEO ÂM DƯƠNG – CHUYỂN ĐỔI SINH LỰC SỐNG TOÀN DIỆN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY ĂN UỐNG THEO ÂM DƯƠNG – CHUYỂN ĐỔI…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Chưa Đăng Ký
2 Bài Học

PHONG THỦY TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ BỐ TRÍ KIẾN TRÚC – LEVEL CƠ BẢN

LEVEL 1 – KHÓA HỌC PHONG THỦY CƠ BẢN , PHONG THỦY TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ BỐ TRÍ…

0% Complete
0/0 Steps

See more…

Giảng Viên

Mandala

33 Khóa Học

Chưa Đăng Ký
9,100,000