PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THÔNG QUA THAY ĐỔI TẦN SỐ RUNG ĐỘNG

Mandala · 14/07/2023

Ý niệm, suy nghĩ của chúng ta luôn chuyển hóa thành dạng năng lượng vật chất tương ứng. Mọi cảm xúc, suy nghĩ từ tiêu cực, ganh ghét, thù hận hay tích cực như yêu thương, vui vẻ… của bạn sẽ như một cánh boomerang bay đi và quay lại chính bạn.

Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng, ý niệm của con người có thể phát xuất ra năng lượng vật chất. Vì vậy bạn suy nghĩ gì, chú trọng điều gì đều phát ra một loại từ trường như thế xung quanh bạn và ảnh hưởng lên thân thể người rất rõ ràng.

Điều này càng được khẳng định qua luật hấp dẫn: Ta sẽ luôn thu hút những thứ ta suy nghĩ, mong muốn, cảm nhận và hành động. Mây tầng nào gặp gió tầng đó.

Mời bạn tham gia 2 buổi học đặc biệt qua Zoom cùng Chuyên gia Nguyễn Ngoan để tìm hiểu về các nội dung thú vị dưới đây:

  1. Hiểu rõ về tần số rung động và tầm quan trọng của chúng trong cuộc sống.
  2. Nhận diện ngũ loại năng lượng độc hại đang bao trùm lấy cuộc sống của bạn.
  3. Phương pháp hóa tán năng lượng tiêu cực của bản thân giúp trở về sự cân bằng.
  4. Công thức khai phóng năng lượng bên trong để nâng tần số rung động giúp bản thân tiến vào kỷ nguyên trái đất 5D tốt lành và thịnh vượng.
  5. 13 điều cần làm để nâng cao tần số rung động
  6. Những biểu hiện khi bạn nâng cao tần số năng lượng
  7. Sáu dấu hiệu cho biết bạn đã thức tỉnh tâm linh.
  8. Năm dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng.

Giảng Viên

Mandala

33 Khóa Học

+515 enrolled
Chưa Đăng Ký

Khóa Học Includes

  • 2 Bài Học