Hướng Dẫn Tham Gia Khóa Học

Bạn vui lòng theo hướng dẫn sau để tiến hành đăng nhập và tham gia khóa học trên cổng học tập Mandala Asia

  1. Hướng Dẫn Đăng Nhập

Nếu bạn chưa có tài khoản thành viên thì vui lòng click VÀO ĐÂY để xem hướng dẫn nhận user & mật khẩu đăng nhập.

B1. Tại Trang Chủ > Chọn Đăng Nhập
B2. Điền thông tin Username (Email) và mật khẩu

2. Hướng Dẫn Tham Gia Khóa Học

B1. Tại Menu Chính > Tài Khoản > Khóa Học Của Bạn
B2. Bấm chọn Khóa Học bạn muốn học
B3. Bấm Bắt Đầu Khóa Học
B4. Chọn Bài Học , bấm vào nút Play để xem video Bài Học