Đăng Ký Tài Khoản Hoàn Tất

Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công.
Bạn vui lòng vào Email và làm theo hướng dẫn bên dưới để xác nhận tài khoản.

huong-dan-kiem-tra-email-dang-ki-tai-khoan-03
Email xác nhận gửi tới có thể ở thư mục Spam, Jungbox hoặc Promotions...
huong-dan-kiem-tra-email-dang-ki-tai-khoan-02
Kiểm tra email và click vào link xác nhận để nhận được thông tin tài khoản truy cập. Lưu ý: Bạn cần nhấn vào dấu sao để đánh dấu Email quan trọng để nhận những Email tiếp theo.
huong-dan-kiem-tra-email-dang-ki-tai-khoan-04
Kiểm tra Inbox hoặc các thư mục Spam, Jungbox, Promotions... để nhận Email thông tin tài khoản truy cập
huong-dan-kiem-tra-email-dang-ki-tai-khoan-05
Kiểm tra Email gửi thông tin truy cập tài khoản và tiến hành đăng nhập
huong-dan-dang-nhap-07
Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu. Click vào nút Đăng Nhập để đăng nhập vào khu vực thành viên